Služba za zaštitu ustavnog poretka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima od 18. travnja 1991. godine u područje sigurnosnog djelovanja unutarnjih poslova uveo je zaštitu Ustavom utvrđenog poretka, odnosno definirao poslove Službe za zaštitu ustavnog poretka (u daljnjem tekstu SZUP) uz druge redarstvene službe ustrojene u tadašnjem Ministarstvu unutarnjih poslova RH.

Spomenuti Zakon propisuje kako poslove SDS-a preuzima SZUP, čiju zakonitost rada nadzire Komisija za nadzor zakonitosti rada SZUP-a, osobito u ostvarivanju Ustavom i zakonom utvrđenih prava i sloboda čovjeka i građanina, pravnih osoba, državnih i drugih tijela te prava i sloboda utvrđenih normama međunarodnog prava.

Pored osnovne zadaće zaštite ustavnog poretka i protuobavještajne zaštite na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, SZUP je bio zadužen i za sprečavanje djelovanja i namjera nasilnog ugrožavanja i rušenja uređenja države, terorizma i organiziranog kriminala bez obzira na to jesu li osobe državljani Republike Hrvatske ili stranci.

SZUP nije mogao primjenjivati svoja sredstva i metode rada te djelovati izvan teritorija Republike Hrvatske, osim prema državljanima Republike Hrvatske.

Utemeljenje samostalne i neovisne Republike Hrvatske te Domovinski rat ključni su trenuci u kojima SZUP izrasta u suvremenu službu koja ni legislativno, a ni praktično, svoje zadaće više ne provodi praćenjem građana suprotnoga političkog mišljenja, već štiti Ustavom utvrđeni poredak cjelokupne RH od protuustavne i protuzakonite djelatnosti.

Područje rada SZUP-a ukratko se može opisati kao prikupljanje svih relevantnih podataka o protuustavnoj, odnosno protuzakonitoj djelatnosti koja se odvija radi rušenja Ustavom utvrđenog poretka RH.

Kao dio Ministarstva unutarnjih poslova RH, djelatnici SZUP-a imali su i dio policijskih ovlasti, što im je omogućilo i aktivno sudjelovanje u pojedinim operativnim akcijama presijecanja protuustavnih, odnosno protuzakonitih djelatnosti na teritoriju RH.

Ravnatelji SZUP–a od 1990. do 2000.

Perica Jurič
- zamjenik ministra unutarnjih poslova
od 20.08.1990. do 04.03.1991.
Jerko Vukas
- pomoćnik ministra unutarnjih poslova / ravnatelj SZUP-a
od 05.03.1991. do 23.06.1992.
Smiljan Reljić
- pomoćnik ministra unutarnjih poslova / ravnatelj SZUP-a
od 24.06.1992. do 27.01.1997.
Ivan Brzović
- pomoćnik ministra unutarnjih poslova / ravnatelj SZUP-a
od 27.01.1997. do 10.02.2000.