Protuobavještajna zaštita

Protuobavještajna zaštita

SOA u suradnji s drugim nadležnim tijelima sudjeluje u zaštiti štićenih osoba, objekata i prostora tako da izrađuje sigurnosne prosudbe ugroženosti štićenih osoba, objekata i prostora te sigurnosno provjerava osobe koje im imaju pristup. Također, provjeravaju se i osobe zaposlene na poslovima fizičke i tehničke zaštite, tehničkog i informatičkog održavanja te osobe koje sudjeluju u izvođenju radova u štićenim objektima i prostorima, a koje utječu na sigurnosne mjere.

 

SOA je uključena u protuobavještajnu dimenziju svih značajnijih javnih okupljanja u kojima sudjeluju štićene osobe poput javnih obilježavanja nacionalnih obljetnica, službenih državničkih posjeta ili međunarodnih skupova i konferencija. U obavljanju protuobavještajne zaštite štićenih osoba, objekata i prostora provode se i mjere protuprislušne zaštite i protuprislušnih pregleda štićenih objekata i prostora, a SOA sudjeluje i u planiranju, provođenju i nadzoru tehničkih i fizičkih mjera sigurnosti tih objekata.

 

Posebnu pozornost posvećuje se prijetnjama štićenim osobama te se nastoji utvrditi identitet autora, razloge upućivanja prijetnji te donosi prosudbu o potencijalnoj ugroženosti štićene osobe.

 

Na ovom području SOA ostvaruje suradnju s MUP-om, Hrvatskim saborom, MVEP-om, MORH-om i drugim tijelima.