Kako se prijaviti

Kako se prijaviti

Za prijam na rad u Sigurnosno-obavještajnu agenciju (SOA-u) nije obvezan natječaj.

Osoba koja se prima na rad u SOA-u mora imati:

 • odgovarajući stupanj obrazovanja (ovisno o poziciji, a najmanje srednjoškolsko obrazovanje)
 • odgovarajuće stručno znanje i iskustvo (za prijam na radno mjesto službene osobe, službenika i
  namještenika), odnosno određena stručna sprema i struka (za prijam vježbenika)
 • posebne stručne vještine i znanja
 • posebnu zdravstvenu i psihičku sposobnost
 • hrvatsko državljanstvo

 

Osobe koje se primaju na rad u SOA-u moraju ispunjavati i sigurnosne uvjete koji se utvrđuju u postupku sigurnosne provjere. Sigurnosna se provjera provodi uz pristanak (pisanu suglasnost) osobe/kandidata za prijam na rad u SOA-u. Ako kandidat ne pristane na te provjere, ne može zasnovati radni/službenički odnos u SOA-i.

 

Molimo da prilikom dostavljanja prijave za posao obvezno navedete sljedeće podatke :

 • ime i prezime
 • datum i mjesto rođenja
 • OIB
 • adresa stanovanja (prebivalište, boravište)
 • kontakt (broj telefona, e-mail)
 • stečena stručna sprema (zvanje, zanimanje)
 • obrazovanje u tijeku (ukoliko postoji)
 • radno iskustvo (ukoliko postoji)
 • posebne stručne vještine i znanja (ukoliko ih posjedujete).

 

Po potrebi možete dostaviti i druge podatke koje smatrate relevantnima za vašu prijavu.


Unaprijed se zahvaljujemo svima koji slanjem svoje prijave iskažu interes za radom u SOA-i.
Sve prijave koje zaprimimo ćemo uzeti u razmatranje, a kontaktirat ćemo samo one kandidate čije kvalifikacije i znanja odgovaraju trenutnim potrebama Agencije.


Pošaljite svoju prijavu putem web forme.