Sigurnosne provjere

Sigurnosne provjere

Sigurnosne provjere dio su preventivnog rada SOA-e s ciljem jačanja sigurnosti organizacija, odnosno sprječavanja da pojedinci za koje postoje sigurnosne zapreke dođu u dodir s osjetljivim podacima ili obnašaju dužnosti na kojima mogu nanijeti štetu sigurnosti i interesima RH.

 

Sigurnosna provjera je postupak kojim nadležna tijela utvrđuju postojanje sigurnosnih zapreka za fizičke i pravne osobe. Postupak provodi nadležna sigurnosno-obavještajna agencija. SOA provodi sve sigurnosne provjere osoba u civilnom sektoru.

 

Sigurnosne provjere provode se svakodnevno, u svim centrima i središnjici SOA-e.

 

Provođenje sigurnosnih provjera ustrojeno je prema standardima NATO-a i EU-a. S obzirom na to da se postupkom sigurnosne provjere ulazi i u osobne podatke, uspostavljena je transparentna procedura provjere podataka građana regulirana Zakonom o sigurnosnim provjerama.

 

Postoje tri vrste sigurnosnih provjera:

  • sigurnosna provjera za pristup klasificiranim podacima,

  • temeljna sigurnosna provjera,

  • sigurnosna provjera u svrhu zaštite sigurnosti štićenih osoba i objekata.

 

Sigurnosna provjera za pristup klasificiranim podacima provodi se za osobe kojima je na radnom mjestu nužan pristup klasificiranim podacima iznad stupnja tajnosti „Ograničeno“ te za pravne osobe koje s državnim i drugim tijelima sklapaju klasificirane ugovore iznad stupnja tajnosti „Ograničeno“. Zahtjev za provođenje sigurnosne provjere za pristup klasificiranim podacima SOA-i podnosi UVNS. Uz to, UVNS izdaje uvjerenja (certifikate) o obavljenim sigurnosnim provjerama za osobe koje imaju pristup klasificiranim podacima.

 

Temeljna sigurnosna provjera provodi se za osobe koje se imenuju na dužnost, koje se imenuju za rukovodeće državne službenike, koje se primaju na rad ili rade u tijelima od značaja za nacionalnu sigurnost i druge poslove. SOA temeljne sigurnosne provjere provodi na zahtjev nadležnog tijela (primjerice tijela gdje će se osoba imenovati na dužnost ili zaposliti).

 

Sigurnosna provjera pravne osobe provodi se radi stjecanja certifikata poslovne sigurnosti, a između ostalog, obuhvaća provjeru vlasništva, njegove strukture, provjeru poslovanja i financijskih obveza, sigurnosnu provjeru vlasnika i zaposlenika te druge podatke koji utječu na poslovnu sigurnost. Zahtjev za provođenje sigurnosne provjere pravne osobe SOA-i podnosi UVNS.

 

Sigurnosne zapreke

Sigurnosne zapreke u sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima su neistinito navođenje podataka u upitniku za sigurnosnu provjeru, činjenice koje su propisane kao zapreke za prijam u državnu službu, stegovne sankcije i druge činjenice koje su osnova za sumnju u povjerljivost ili pouzdanost osobe za postupanje s klasificiranim podacima.

 

U temeljnoj sigurnosnoj provjeri sigurnosne zapreke su činjenice koje upućuju na zloporabu ili postojanje rizika od zloporabe radnog mjesta ili dužnosti, prava ili ovlasti na štetu nacionalne sigurnosti ili interesa RH.

 

Sigurnosne zapreke u sigurnosnoj provjeri u svrhu zaštite sigurnosti štićenih osoba i objekata su činjenice koje upućuju na postojanje rizika za njihovu sigurnost.

 

Ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka donosi tijelo koje je zatražilo provođenje sigurnosne provjere, a na temelju izvješća SOA-e.