Globalni izazovi

Globalni izazovi

Suvremene sigurnosne izazove i rizike karakteriziraju velika dinamika i globalni dosezi. Procesi globalizacije uzrokuju da krizna žarišta u svijetu i nove prijetnje imaju globalne posljedice, od političkih do gospodarskih ili energetskih.

 

Promjene u globalnoj raspodjeli moći i interesa uzrokuju destabilizacije pojedinih regija uz izbijanja sukoba i pojavu kriznih žarišta. Svjetska gospodarska kriza, klimatske promjene i razvoj tehnologije dodatno ubrzavaju ove procese i prenose njihove posljedice diljem svijeta.

 

RH je, članstvom u NATO-u i EU, dobila širi okvir djelovanja i interesa koje treba pratiti, pri čemu je jedan od interesa jačanje položaja i važnosti integracija kojih je RH članica i koje osiguravaju zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. SOA pozorno prati značajne političke, sigurnosne i gospodarske procese u svijetu, posebice one koji bi mogli utjecati na stabilnost sigurnosnih prilika u RH, njezinom okruženju, ali i integracija kojih je RH članica.

 

Kako bi anticipirale moguće ugroze za hrvatske građane, nacionalne interese ili međunarodni položaj RH, SOA prikuplja i analizira podatke o procesima u svijetu koji mogu narušavati interese RH te njezine političke, gospodarske, energetske, trgovačke, prometne i druge aktivnosti kao i procese relevantne za hrvatsko djelovanje u EU i NATO-u.

 

Uz to, SOA prati i analizira relevantne političke događaje, inicijative i procese u državama koje imaju značajan utjecaj na politiku u regiji, europsku politiku, krizna žarišta kao i procese u državama gdje RH sudjeluje u mirovnim misijama s vojnom i/ili civilnom komponentom.

 

Radi boljeg stjecanja uvida u globalne sigurnosne procese, SOA održava suradnju sa stranim partnerskim službama na bilateralnoj i multilateralnoj razini, kao i sa državnim tijelima RH.

 

Jedno od važnih pitanja nacionalne sigurnosti, koje je ujedno i globalni sigurnosni izazov, sprječavanje je proliferacije oružja za masovno uništenje. Uz to što širenje oružja za masovno uništenje (kemijsko, biološko, nuklearno i drugo) prijeti hrvatskoj nacionalnoj sigurnosti, ono je prijetnja i hrvatskim saveznicima. SOA stalno djeluje na aktivnostima sprječavanja proliferacije oružja za masovno uništenje, pri čemu je najveća prijetnja korištenja teritorija RH kao tranzitne države. SOA prati i područje roba dvojne namjene, odnosno, roba koje uz uobičajenu civilnu svrhu mogu poslužiti i kao komponente za izradu oružja za masovno uništenje.

 

Rješavanje ovih sigurnosnih izazova podrazumijeva suradnju država međunarodne zajednice i organizacija. RH je aktivna sudionica globalnih međunarodnih pravnih instrumenata na području kontrole oružja i razoružanja.