Korupcija

Korupcija

Korupcija je iskorištavanje javnih, društvenih dobara za privatnu korist. Pojam se uglavnom vezuje za zloporabu položaja i ovlasti. Korupcija u javnoj upravi, državnim institucijama i tijelima te državnim i javnim tvrtkama jedan je od najznačajnijih izazova Republike Hrvatske, koji ugrožava funkcioniranje tržišta, gospodarski rast, smanjuje porezne izvore i oštećuje državni proračun te stvara nesigurnost i gubitak povjerenja u državne institucije. Ove pojave smanjuju investicijski potencijal u Hrvatsku, a odražavaju se i na međunarodni ugled Republike Hrvatske i njezine aktivnosti na međunarodnom tržištu.

 

Korupcija neizravno negativno utječe i na nacionalnu sigurnost pa je SOA stoga, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, potpora u njezinoj prevenciji i suzbijanju.

 

Najčešći oblici korupcije u Republici Hrvatskoj vezani su uz provedbe javnih natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuđača, javne nabave, sklapanja poslova neposrednom pogodbom te prilikom izdavanja raznih oblika dozvola i suglasnosti.

 

Posebno složeni oblici korupcije imaju i svoju međunarodnu dimenziju, gdje osobe kroz složene međunarodne transakcije nastoje sakriti trag novca stečenog kriminalom i korupcijom. Gotovo svi oblici gospodarskog kriminala usko su povezani s korupcijom.

 

Pranje novca kroz ulaganje sredstava stečenih nezakonitim načinima u domaće gospodarstvo i infrastrukturu narušava kredibilitet i nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Jedan od načina pranja novca, ali i drugih kaznenih djela poput utaje poreza i carine, odvija se poslovanjem preko off shore tvrtki u inozemstvu. Iako ovaj način poslovanja može biti legalan, često se koristi da bi se prikrio pravi izvor i stvarni vlasnici novca. Ovaj način pranja novca i izbjegavanja plaćanja poreza još više usložnjava praćenje traga novca i zahtijeva intenzivnu međunarodnu suradnju. Isto tako, izraženi su slučajevi nelegalnog izvlačenja novca iz pravnih osoba.

 

Procesi javne nabave su, zbog financijskih iznosa koje obuhvaćaju i važnosti javnog sektora u nacionalnoj ekonomiji, posebno osjetljivi na koruptivne pojave i pokušaje da se netransparentnostima, malverzacijama i nezakonitostima nezakonito „izvlači“ novac na štetu državnog proračuna.