Zapošljavanje u SOA-i

Zapošljavanje u SOA-i

SOA omogućuje jedinstveno iskustvo rada na specifičnim, izazovnim i dinamičnim zadaćama, na opću korist cijelog društva.

 

Sigurnosno-obavještajna djelatnost, unatoč tehnološkom napretku i korištenju moderne tehnologije, i dalje bitno ovisi i sposobnostima, znanjima i vještinama ljudi koji je obavljaju. Zato SOA svoj najvrjedniji resurs vidi upravo u svojim zaposlenicima.

 

Najveći broj zaposlenika SOA-e čine ovlaštene službene osobe, dok manji dio čine namještenici.

 

Sigurnosno-obavještajna djelatnost zahtijeva stručnjake brojnih specijalnosti i profila, poput ekonomista, informatičara, politologa, pravnika, kriminalista, profesora stranih jezika, elektrotehničara i drugih struka. Obrazovna i stručna širina zaposlenika omogućuje SOA-i provedbu cijelog spektra potrebnih zadaća.

 

Tri četvrtine zaposlenika SOA-e ima neku od razina višeg i visokog obrazovanja. U ukupnom broju zaposlenih oko 40% su žene koje ravnopravno obavljaju sve poslove iz djelokruga SOA-e.

 

Zaposlenici SOA-e podijeljeni su i po vrsti posla kojeg obavljaju, poput operativaca, analitičara, računalnih stručnjaka, stručnjaka za ljudske potencijale, pravne i financijske poslove te poslove potpore (administrativni tajnici, djelatnici na osiguranju i slično).

 

SOA svojim djelatnicima pruža mogućnosti profesionalnog razvoja na različitim područjima, pri čemu se posebna pozornost pridaje stručnom usavršavanju i obučavanju u raznim vještinama.

 

SOA zapošljava sposobne i obrazovane osobe s potrebnim znanjima, vještinama i motivom za moderan sigurnosno-obavještajni rad.