Organizirani kriminal

Organizirani kriminal

Organizirani kriminal predstavlja prijetnju sigurnosti građana, pravnom poretku, legalnom poslovanju i državnim institucijama. Na pojavu organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj bitno utječe hrvatski prometni i geopolitički položaj. Republika Hrvatska se nalazi na području kroz koji prolaze krijumčarske rute između Europe i Azije, a geopolitički se nalazi na rubu prostora koji još nije uključen u europske integracije i gdje su državne institucije još uvijek nedovoljno snažne za suzbijanje ovako složenih oblika kriminala. SOA prikuplja podatke o aktivnostima domaćih i inozemnih kriminalnih skupina, njihovim pripadnicima, ustroju i vezama na području RH te međusobnom povezivanju.

 

Sigurnosnu prijetnju za Republiku Hrvatsku predstavlja i rizik korištenja hrvatskog teritorija za krijumčarenje oružja za masovno uništavanje, opasnih tvari te sredstava i tehnologija dvojne namjene.

 

SOA je, uz druga državna tijela, stalno aktivna u suzbijanju organiziranog kriminala na nacionalnoj razini, uz identificiranje članova organiziranih kriminalnih skupina i presijecanja njihovih aktivnosti.

 

Organizirani kriminal razvio je djelovanje neovisno o državnim granicama, čime odgovor na njega zahtijeva intenzivnu prekograničnu suradnju i djelovanje na razini EU-a.

 

Istodobno, organizirani kriminal stalno se prilagođava i evoluira, što zahtijeva prilagodbu djelovanja državnih institucija u njegovu suzbijanju.

 

Sve je veća organizacijska i tehnološka složenost kriminalnih skupina, njihova suradnja je sve složenija i sofisticiranija, a uočavaju se trendovi specijaliziranja kriminalnih skupina.