Izvješćivanje

Izvješćivanje

O svim relevantnim podatcima i izrađenim procjenama SOA izvješćuje Predsjednika RH, predsjednike Vlade RH i Hrvatskog sabora te predsjednika Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija. Ovisno o sadržaju i značaju podataka, SOA može izvještavati pojedine ministre i druge državne dužnosnike, Glavnog državnog odvjetnika, Ravnateljstvo policije i druge.

 

SOA korisnike u pravilu izvješćuje pisanim analitičkim informacijama. Iznimno, u slučaju potrebe, korisnike se može izvijestiti i usmeno. Podatci moraju biti jasni, sažeti i provjereni.

 

Informacijama i analizama izvješćuje se o podatcima iz svoga djelokruga vezanim za konkretne sigurnosne izazove te o nezakonitim aktivnostima pojedinaca i skupina. Informacije daju cjelovitu analizu konkretnih sigurnosnih izazova relevantnih za nacionalnu sigurnost i nacionalne interese. Informacije sadržavaju i prosudbe koje imaju trenutni, ali i dugoročniji, predviđajući karakter. Informacije koji sadržavaju operativne podatke SOA razmjenjuje s nadležnim tijelima (MUP, DORH, USKOK).

 

SOA svake godine podnosi i Godišnje izvješće o radu za proteklu godinu. Ono se dostavlja Predsjedniku RH, predsjedniku Hrvatskog sabora i Vlade RH, predsjedniku Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora i predstojniku UVNS-a. Na njihov zahtjev SOA im dostavlja i izvanredna izvješća.

 

Kvaliteta rada SOA-e izravno ovisi o dobroj međuresornoj suradnji. SOA surađuje sa nadležnim državnim tijelima i institucijama u RH tako da:

  • dostavlja podatke i procjene na daljnje korištenje (npr. kao obavještajnu pripremu kazneno-procesnih aktivnosti prema nositeljima org. kriminala, terorizma i ekstremizma),

  • usklađuje svoje aktivnosti s tim institucijama,

  • razmjenjuje podatke i procjene s tim institucijama radi obostranog produbljivanje postojećih saznanja (primjerice u područjima regionalne ili energetske stabilnosti).

 

Primjerice, SOA daje potporu MUP-u u postupcima reguliranja statusa stranaca (stjecanje državljanstava, izdavanje viza i poslovnih dozvola, dobivanje azila i boravka) i hrvatskih državljana (prestanak hrvatskog državljanstva, izdavanje putnih listova).