Sigurnosno-obavještajni sustav RH

Sigurnosno-obavještajni sustav RH

Sigurnosno-obavještajni sustav u Republici Hrvatskoj u današnjem obliku definiran je 2006. godine donošenjem Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH.

 

U RH postoje dvije sigurnosno-obavještajne službe:

 • Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) i

 • Vojna sigurnosno-obavještajna agencija (VSOA).

 

Njihova zadaća je prikupljanje, analiza, obrada i ocjena podataka koji su od značaja za nacionalnu sigurnost, odnosno koji su nužni za donošenje odluka u zaštiti nacionalnih interesa.

 

Rad sigurnosno-obavještajnih agencija usmjeravaju Predsjednik RH i Vlada RH kroz Vijeće za nacionalnu sigurnost (VNS).

 

Vijeće za nacionalnu sigurnost, između ostalog:

 • razmatra i procjenjuje obavještajne i sigurnosne prijetnje i rizike,

 • razmatra pitanja koja se odnose na nacionalnu sigurnost te donosi smjernice i zaključke,

 • razmatra pitanja iz djelokruga rada SOA-e i VSOA-e te im odobrava suradnju sa službama drugih država,

 • utvrđuje Godišnje smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih agencija,

 • utvrđuje mjere u svezi s rezultatima nadzora nad SOA-om i VSOA-om,

 • utvrđuje prijedlog sredstava za rad SOA-e i VSOA-e.

 

Vijeće za nacionalnu sigurnost čine:

 • Predsjednik RH,

 • predsjednik Vlade RH,

 • član Vlade zadužen za nacionalnu sigurnost,

 • ministri obrane, unutarnjih poslova, vanjskih i europskih poslova te pravosuđa,

 • ravnatelji SOA-e i VSOA-e,

 • savjetnik Predsjednika za nacionalnu sigurnost,

 • načelnik Glavnog stožera OSRH,

 • predstojnik UVNS-a.

 

U radu VNS-a sudjeluje predsjednik Hrvatskoga sabora.

 

Uz VNS, važnu ulogu u sigurnosno-obavještajnom sustavu ima i Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija (Savjet). Savjet operativno usklađuje rad sigurnosno-obavještajnih agencija.

 

Savjet, između ostalog:

 • provodi odluke Predsjednika RH i Vlade RH o usmjeravanju rada SOA-e i VSOA-e,

 • razrađuje odluke VNS-a koje se odnose na rad sigurnosno-obavještajnog sustava,

 • operativno usklađuje rad tijela sigurnosno-obavještajnog sustava,

 • daje prijedloge VNS-u.

Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija čine:

 • član Vlade RH zadužen za nacionalnu sigurnost (predsjednik Savjeta),

 • savjetnik Predsjednika RH za nacionalnu sigurnost (zamjenik predsjednika Savjeta),

 • ravnatelji SOA-e i VSOA-e

 • predstojnik UVNS-a.

 

Stručne i administrativne poslove za Vijeće za nacionalnu sigurnost i Savjet obavlja Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS). UVNS obavlja poslove koji Vijeću za nacionalnu sigurnost omogućavaju ocjenu rada i nadzor nad sigurnosno-obavještajnim agencijama.

 

Za poslove u tehničkim područjima sigurnosti informacijskih sustava i mreža državnih tijela nadležan je Zavod za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS).

 

Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija (OTC) aktivira i upravlja mjerom tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa. Drugim riječima, OTC je državno tijelo koje na zahtjev SOA-e i drugih zakonom ovlaštenih tijela, a uz odobrenje Vrhovnog suda, aktivira nadzor nad komunikacijama građana.

Shema sigurnosno-obavještajnog sustava RH