Kontakt

Kontakt

Kontakt broj SOA-e je: 01 3772222

 

Navedeni broj telefonske sekretarice SOA-e namijenjen je za dojave građana koje se tiču bilo kakvih ugroza nacionalne sigurnosti i interesa Republike Hrvatske.


Sigurnosno-obavještajna agencija jamči potpunu anonimnost građana koji će dojaviti takve informacije.
Ukoliko SOA procijeni da su informacije građana od interesa za nacionalnu sigurnost, u svrhu provjere vjerodostojnosti tih informacija, građani će biti kontaktirani od strane djelatnika SOA-e (ako ostave svoje identifikacijske podatke, telefonski broj ili e-mail adresu).


Ističemo da svaka zloporaba, tj. dojavljivanje lažnih informacija podliježe sankcijama koje su propisane pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

 

Prijave za posao

Upute za prijave za posao i ostale potrebne podatke možete pronaći u dijelu "Posao u SOA-i".

 

Adresa SOA-e
10 000 Zagreb, Savska cesta 39/1

 

E-mail adresa SOA-e
informiranje@soa.hr

 

Ime i prezime
E-mail
Komentar