Djelatnici SOA-e

Djelatnici SOA-e

Kao i svaku drugu organizaciju, SOA-u prvenstveno čine ljudi. Tehnološki napredak i oslanjanje na moderne tehnologije nisu umanjili važnost ljudskog čimbenika u uspješnosti organizacija, posebno na području sigurnosno-obavještajnog rada. Kvaliteta rada SOA-e prvenstveno ovisi o sposobnostima, znanjima i vještinama zaposlenika.

 

Broj zaposlenika SOA-e je tajan podatak, a sličan je sigurnosno-obavještajnim agencijama usporedivih država članica EU-a i NATO-a. Najveći su dio zaposlenika SOA-e ovlaštene službene osobe, a znatno manji dio čine namještenici.

 

S obzirom na specifičnost posla koji obavljaju, ali i rizike i opasnosti kojima su izloženi, SOA je dužna štititi identitet svojih zaposlenika.

 

Djelokrug poslova SOA-e zahtijeva zaposlenike brojnih specijalnosti i profila za popunjavanje radnih mjesta poput analitičara, operativaca i stručnjaka za kadrovske, pravne i financijske poslove te potpornog osoblja (administrativni tajnici, djelatnici na osiguranju i slično).

 

Obrazovna struktura djelatnika vrlo je raznolika i ovisi o potrebama radnih mjesta. U SOA-i tako ima ekonomista, informatičara, politologa, pravnika, kriminalista, profesora stranih jezika, elektrotehničara ali i raznih drugih struka. Tri četvrtine zaposlenika SOA-e ima neku od razina visokog obrazovanja.

 

U ukupnom broju zaposlenih oko 40% su žene koje obavljaju iste poslove kao i njihovi muške kolege. Dobna struktura SOA-inih zaposlenika se uglavnom kreće u rasponu od 30-50 godina, a manje od 10% zaposlenika starije je od 50 godina.

 

Svojim djelatnicima SOA pruža mogućnosti profesionalnog razvoja na različitim područjima. Posebna se pozornost pridaje stručnom usavršavanju i obuci. Osim u tehnikama obavještajnog i protuobavještajnog rada, usavršavanje je poželjno i moguće i na polju informatike, modernih tehnologija, komunikacija, financija i ljudskih resursa. Profesionalni razvoj zaposlenika dodatno je potaknut suradnjom SOA-e s obrazovnim i istraživačkim institucijama. Za svoje zaposlenike, kao goste-predavače, SOA poziva osobe iz znanstvenog, gospodarskog, financijskog i drugog miljea.