Energetska sigurnost

Energetska sigurnost

Energetska sigurnost nije samo ekonomska kategorija. Energenti se često koriste kao sredstvo za postizanje vanjskopolitičkih ciljeva. Stoga je energetska sigurnost i važno političko pitanje koje duboko zadire u zaštitu nacionalnih interesa. Republika Hrvatska ima dobre geopolitičke preduvjete za regionalno i europsko pozicioniranje te svoj geografski položaj može kapitalizirati poboljšavanjem vlastite energetske sigurnosti i pretvaranjem u bitno energetsko čvorište.

 

Svaka država nastoji postići zadovoljavajuću razinu energetske sigurnosti odnosno omogućiti sigurnu opskrbu dostatnom količinom energenata po prihvatljivim cijenama. Isto tako, države nastoje diverzificirati izvore i pravce dobave energenata, odnosno izbjeći ovisnost o jednom energentu ili jednom izvoru i dobavljaču.

 

Ovisnost o jednom izvoru i dobavljaču energenata stavlja države u ranjiv položaj prema poremećajima u opskrbi. Ti poremećaji mogu biti uzrokovani infrastrukturnim poteškoćama i nesrećama, ali mogu biti uzrokovani i namjernim djelovanjem zbog političkih, sigurnosnih ili gospodarskih razloga. Dobavljači koji imaju monopol svoju poziciju mogu iskoristiti za stjecanje dodatnih političkih i gospodarskih ustupaka od države gdje imaju monopol.