Ekstremizam

Ekstremizam

Ekstremizam označava aktivnosti i poglede pojedinaca koji su protivni demokratskom poretku i provode ili se zalažu za nasilje, mržnju, zastrašivanje, diskriminaciju i rušenje demokratskog ustavnog poretka Republike Hrvatske. SOA prati sve vrste ekstremizma, neovisno o njihovoj ideološkoj, političkoj, vjerskoj ili nacionalnoj pozadini.

 

Suzbijanje ekstremizma označava zaštitu građana od nasilja i prijetnji nasiljem, zastrašivanja, poticanja na rušenje demokratskog ustavnog poretka i ugrožavanje ustavnih prava i sloboda. SOA prati nositelje ekstremističkih aktivnosti ukoliko potiču ili provode aktivnosti koje su protivne zakonima RH, pozivaju na nasilje te nacionalnu, ideološku, rasnu ili vjersku nesnošljivost. SOA procjenjuje i aktivnosti ekstremističkih skupina u državama u okruženju koje mogu ugrožavati sigurnosne prilike RH ili predstavljati prijetnju regionalnoj stabilnosti.

 

Značajka ekstremističkih pokreta, neovisno o ideološkoj pozadini, jest da često privlače nestabilne osobe čije ponašanje je nepredvidivo i koje je teško na vrijeme prepoznati. Za ekstremizam, kao i za ostale slične oblike djelovanja, značajno je djelovanje u kibernetičkom (cyber) prostoru, gdje pojedinci međusobno razmjenjuju informacije i šire ekstremističke stavove. Internet je tako postao jedan od najvažnijih medija u širenju ekstremističkih ideja.