Ustroj

Ustroj

Na čelu SOA-e je ravnatelj kojeg supotpisom imenuju Predsjednik RH i predsjednik Vlade RH.

Rad SOA-e vodi se i usmjerava iz središnjice u Zagrebu. Kako bi kvalitetno ispunjavala svoje zakonske obveze, SOA pokriva teritorij RH radom 10 regionalnih centara.

Rad u središnjici odvija se u ustrojstvenim jedinicama zaduženim za:

  • prikupljanje podataka (operativa)

  • obradu i analizu podataka i dokumentaciju (analitika),

  • posebne tehnologije, informatiku i komunikacije (tehnika),

  • protuobavještajnu zaštitu i nadzor (unutarnji nadzor) i

  • ljudske potencijale, pravne i materijalno-financijske poslove.


 

Shema ustroja SOA-e

 

U suvremenom svijetu u kojem države dijele zajedničke sigurnosne izazove, nužna je međunarodna suradnja, stoga Agencija u inozemstvu ima akreditirane časnike za vezu s partnerskim službama.