O Sigurnosno-obavještajnoj agenciji

Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) je središnje državno tijelo Republike Hrvatske odgovorno za prikupljanje, analizu, obradu i ocjenu podataka koji su od značaja za nacionalnu sigurnost, sa svrhom otkrivanja i sprječavanja radnji pojedinaca ili skupina koje su usmjerene protiv opstojnosti, neovisnosti, jedinstvenosti i suvereniteta Republike Hrvatske, nasilnom rušenju ustroja državne vlasti, ugrožavanju Ustavom Republike Hrvatske i zakonima utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda te osnova gospodarskog sustava Republike Hrvatske.

Poslove iz svoje nadležnosti te zadaće koje joj se nameću slijedom uloge u sustavu nacionalne sigurnosti SOA obavlja prvenstveno temeljem Ustava RH i Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu, ali i temeljem ostalih zakonskih i podzakonskih akata koji se po bilo kojoj osnovi odnose na područje nacionalne sigurnosti.

Također, postupanje SOA-e usmjeravaju i zahtjevi korisnika rezultata rada koji su određeni Ustavom i zakonima, a koji su poglavito izraženi u Strategiji nacionalne sigurnosti i Strategiji obrane koje donosi Hrvatski sabor kao najviše predstavničko tijelo, te Godišnjim smjernicama za rad sigurnosno-obavještajnih agencija koje su rezultat suradnje Predsjednika RH i Vlade RH kroz Vijeće za nacionalnu sigurnost.

SOA djeluje putem sjedišta Agencije u Zagrebu i 10 regionalnih centara.

Ravnatelja SOA-e imenuju supotpisom Predsjednik RH i predsjednik Vlade.

Ravnatelj SOA-e je Daniel Markić.