Pravne napomene

Pravne napomene

Svako korištenje www.soa.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez izričitog pristanka SOA-e.

 

Svi korisnici koji pristupaju na www.soa.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. SOA neće biti građanskopravno ili kazneno odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne štete, koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.soa.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

 

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih stranica Interneta nad kojima SOA nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju.

 

SOA nije odgovorna niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije.SOA zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice nastale iz takvih promjena.

 

SOA poštuje privatnost posjetitelja na svoje online stranice i prikupljat će samo one osobne podatke kao što su: ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa svojih korisnika kad joj se isti dobrovoljno dostave. Te će podatke koristiti kako bi udovoljila pojedinačnim prikladnim zahtjevima za informacijama te će se oslanjati na te podatke kako bi mogla unaprijediti svoj rad. U tom pogledu može koristiti te informacije kako bi kontaktirala korisnike. Te podatke neće prenositi trećim stranama ni na koji način, bez pristanka korisnika. Svaka promjena stajališta o čuvanju naznačenih podataka kao povjerljivih bit će objavljena na ovoj web stranici.